«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Kjetil Vaage Øie

Kjetil Vaage Øie 

Dette er Kjetil og han arbeider på seksjon for medie – og kommunikasjonsteknologi.

Han holder på med en doktorgrad (PhD) innen lokasjonsbaserte medier og journalistikk. Denne handler om hvordan journalistikken kan endres når den kommer på en mobil plattform.

Av tidligere utdanning har Kjetil skrevet en master i medieproduksjon ved NTNU (2005). Han har tatt praktisk pedagogisk utdanning (2008) samt informasjonsutdanning og journalistikk ved Høgskulen i Volda.

Han jobbet som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark 2005-2007 før han ble ansatt som høgskolelektor her i Volda.

Kjetil er nysgjerrig på hvordan man kan eksperimentere med medieteknologi og utforske nye medieuttrykk. Spesielt er han opptatt av hvordan lokasjon og kontekst i samspill med medieinnhold endrer medievanene våre. 

På fritiden går Kjetil mye på fjellet både sommerstid og vinterstid. Om vinteren kombineres turene med ski og snowboard, mens om sommeren kombineres turene ofte med fisking, kano og bålkos.

Kontaktinformasjon
Kjetil Vaage Øie