«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Kjetil Laurits Høydal

Kjetil Laurits Høydal 

Kjetil er førsteamanuensis ved seksjon for idrett og friluftsliv. Han er fysiolog, og har tatt doktorgrad i klinisk medisin ved NTNU i Trondheim. (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.)

Kjetil kom til Høgskulen i Volda i 2006. Før det jobba han ved NTNU i forbindelse med doktorgraden sin.

Han er opptatt av trening innafor helse og livsstilssjukdommar som metode for forebygging og behandling .

På fritida går det mykje i ballspel og friluftsliv. 

Om vinteren har han alltid skia klar i takboksa i tilfelle sjansen for en skitur skal by seg.


Kontaktinformasjon
Kjetil Laurits Høydal