«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Henny Marie Koppen

 

Henny Marie Koppen Henny er bachelorkoordinator  på seksjon for musikk. Ho har utdanning innan pedagogikk, kristendom og musikk. Hovudfaget hennar er musikk.

Ho har arbeidserfaring frå kyrkja som kateket og organist, har arbeidd for KFUK-KFUM, og som lærar i grunnskulen.

Henny brenn for gode musikklærarar i barnehage og skule. Ho ynskjer at musikkfaget skal få større plass i skulen.

Ho vil få større fokus på musikk som helsebringande og dannande faktor i samfunnet.

Fritida hennar går med til friluftsliv, speiding, kor og reiser.

Kontaktinformasjon
Henny Marie Koppen