«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Hege Holmqvist

 Hege Holmqvist

Hege holder til på seksjon for drama og teater.

Av utdannelse har hun bachelor i drama og teaterkommunikasjon, mellomfag i kristendom, religions- og livssynskunnskap, praktisk-pedagogisk utdanning  og drama 1. Nå arbeider hun med en master i spesialpedagogikk.

De siste 10-12 årene har Hege jobbet mye med fortelling både som utøvende kunstner og kursholder. Da både musikk og maskespill er en del av bacheloren, blir det ofte tverrfaglig forestillinger.

På HVO jobber hun mest med dramafaget rettet mot førskolelærerutdanningen.

På fritiden jobber hun som instruktør ved et barneteateret Volda Folketeater.

Hege jobber også frilans som forteller, ellers blir det mye filmtitting med strikketøy og god mat i sosiale lag.

Kontaktinformasjon
Hege Holmqvist