«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Eli-Karin Sjåstad Åsebø Eli-Karin er høgskulelektor ved seksjon for idrett og friluftsliv. Ho har hovudfag i kroppsøvings- og idrettspedagogikk frå Norges idrettshøgskole.

Fagleg brenn ho for det å leggje til rette for aktivitetsglede, mestring og læring gjennom allsidig fysisk aktivitet for barn og unge uansett føresetnadar.

Fag ho underviser i er mellom anna kroppsøvings- og idrettspedagogikk, fagdidaktikk, turn, fotball, dans, balltilvenning og balleik, fysisk fostring i førskulelærarutdanninga og tilpassa opplæring.

Eli-Karin er svært oppteken av Spenningskurset, som er eit årleg spenningsorientert vinterfriluftslivsarrangement for barn, unge og eldre med ulike hjelpebehov.

På fritida likar Eli-Karin godt å gå på tur i fjellet, spele fotball på Volda damelag, jogge og trene styrke. Elles vil ho bruke tid på vere saman med familie og vener.

Leveregel: «Den dagen du sluttar å leike blir du gamal»

  

Kontaktinformasjon
Eli-Karin Sjåstad Åsebø