«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Arnfinn Haug

 

 

Arnfinn er høgskulelektor ved seksjon for idrett og friluftsliv. Han har treårig lærarutdanning og har tatt mellomfag idrett ved Norges idrettshøgskole, og hovudfag idrett ved Høgskolen i Nord Trøndelag (Levanger). 

Arnfinn er og godt skulert med trenarkurs på ulike nivå i ulike idrettar i regi av Norges idrettsforbund.

Den fremste faglige interessa er først og fremst ski.

Arnfinn har jobba som lærar på alle klassetrinn i grunnskule og vidaregåande skule. Og han har vore aktiv utøvar og trenar i idrett.

På fritida finn du Arnfinn på fjellturar - både vinter og sommar.

 

Kontaktinformasjon
Arnfinn Haug