«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Kva kan du bruke utdanninga til?

religiøse symbol

Studium innan RLE gir deg kompetanse som er aktuell og etterspurd i samfunnet. Institutt for religion, livssyn og etikk er eit engasjert og mangfaldig fagmiljø som kan tilby:

  • Bachelor i religion og språk
  • Halvårs- og årsstudium i religion, livssyn og etikk
  • Film, populærkultur og religions- og livssynsformidling
  • Religion, livssyn og etikk for førskulelærarar, samlingsbasert
  • Fleire fordjupingsemne
  • Mastergradsstudium i kulturmøte
  • Ex. Phil.
  • Fleire av studia kan takast både lokalt ved høgskulen og via internett.
  • Vil du vite meir?

Klikk deg gjennom sidene i menyen til høgre!