«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Institutt for realfag

 


Det er 13 tilsette på instituttet, og dei har ansvar for fagstudium innan matematikk, naturfag og mat, kosthald og helse. I tillegg underviser dei i dei obligatoriske emna i matematikk og naturfag i allmennlærarutdanninga/ grunnskulelærarutdanningane og førskulelærarutdanninga, og i fagdidaktikkemne i PPU (Praktisk - pedagogisk utdanning). Nokre tilsette er involverte i etter- og vidareutdanning av lærarar.

Kontora er lokaliserte i Synnøve Riste-huset.

Instituttleiar: Arne Kåre Topphol tlf. 70 07 53 63

 

FAGTILBOD I INSTITUTT FOR REALFAG:

Sjå studieomtale og søknadsinformasjon for alle studia i instituttet i studiekatalogen.

     

(Her skal kome oppdatering på nye studium for studieåret 2013-14)

 Matematikk 1 - Matematikk for barnesteget 30 stp     Halvårsstudium
 Matematikk 2 - Matematikk for ungdomssteget 30 stp     Halvårsstudium
 Matematikk 3 - Matematikk fordjuping 30 stp     Fordjuping
 Matematikk i grunnskulen 60 stp (Går ut)     Årsstudium
 Naturfag 1 - Naturfag for barnesteget 30 stp     Halvårsstudium
 Naturfag 2 - Naturfag for ungdomssteget 30 stp     Halvårsstudium
 Naturfag i grunnskulen  60 stp     Årsstudium
 Mat, kosthald og helse  30 stp     Halvårsstudium
 Mat, kultur og konservering 30 stp     Halvårsstudium
 Matkultur og helse  60 stp     Årsstudium
 Utefag (samarbeid med kroppsøving/friluftsliv) 30 stp     Halvårsstudium

Les meir om etter-/vidareutdanninga Naturfag med mål og meining.

 

 

  Lenkjer til gode matematikk-ressursar:                                                                       
  Matematikksenteret               
  Matematikk.org. - Den nasjonale nettstaden for matematikk
  LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen
  Matematikk.net - Ressursside på ungdomsskule- og vgs.-nivå
  National Library of Virtual Manipulatives - IKT-ressurs frå Utah State University        

 

  Lenkjer til gode naturfag-ressursar:                                                                            
  Skolenettet/lenkekatalogen/naturfag 
  Naturfagsenteret - Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 
  Naturfag.no

 

  Lenkjer til gode Mat og helse-ressursar:                                                           
 

Helsedirektoratet - skole: http://www.shdir.no/ernaering/skole

 

Matportalen - informasjon om mat frå offentlege myndigheiter: www.matportalen.no