«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Mat, kultur og konservering

...er eit studietilbod for deg som er interessert i matkultur og mattradisjonar. Studiet er praktisk retta med omlag ei samling kvar månad (teori på fredag ettermiddag/kveld, praktisk arbeid på laurdag). Studiet består av to emne på kvar 15 studiepoeng.

Frå studieåret 2013/14 vert undervisninga gitt fredag kl. 15.15-19 og laurdag 10.00-16.00

Døme på tema:

  • hermetisering, sylting og safting

  • tørking og speking av fisk og kjøt

  • tradisjonsbakst

  • ysting og syrning av mjølk

  • mat og årstider

     

For meir informasjon, sjå:

Kontaktpersonar: Erik Fooladi (7007 5322) og Kari Ryslett (7007 5272)