«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Lysbileter frå konferansa

Her vert lysbileta frå konferansa lagt ut etter kvart som vi får det tilsendt. Det er opp til den enkelte forelesar om han/ho vil legge ut si forelesing eller ikkje.

Plenum:

Matematikk og arbeidsplanmetodikk. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+:  Bergem.pdf
Automatiserte bevis: Kirfel.pdf
Alle teller mer i barne hagen.  Hva teller i førskolelærerutdanningas  matematikkundervisning?: Line_Ingjer_Føsker.pdf

Parallellsesjonar:

Arealaspektet ved integrasjon: Kirfel.pdf
Den nye grunnskulelærarutdanning: Frode_Roenning.pdf
Foreløpige resultater fra "Skolefags-undersøkelsen 2008": Gry_Anette_Tuset.pdf
Kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og lærerkompetanse: Helga_Kufaas_Tellefsen_og_Geir_Martinussen.pdf
Læreres respons på uplanlagte elevinnspill i matematikk-undervisningen: Solem_Hovik.pdf
Kommunikasjon mellom lærarar og elev i arbeid med matematikk: Leif Bjørn Skorpen.pdf