«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Røyking på campus

Frå hausten 2006 er det nye reglar for røyking på campus. Reglane er laga si samarbeid mellom STIV og leiinga ved HVO.

Reglane for røyking er:

Det er ikkje lov å røyke innadørs
Det er lov å røyke mellom bygga
Det er lov å røyke ved inngangane som er nemnt nedanfor
Det er ikkje lov å røyke ved andre inngangar

På campus er det lov å røyke ved desse inngangane:

Kaarstad-huset hovudinngang oppover (mot nord)
Kaarstad-huset hovudinngang kjellar nedover (mot sør)
Berte Kanutte-huset hovudinngang mot Kaarstad
Strøm-huset 1. etg mot Berte Kanutte (under brua)
Uteplass mellom Aasen-huset og Strøm-huset