«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Brann / Fire

Det er Statsbygg som eig dei fleste bygningane ved HVO, og det dermed dei som har ansvaret for at bygningskroppane er brannsikra etter lover og forskrifter. For Aasen-huset og Lettbygget er det Volda kommune.

HVO har ansvar for inventar og bruken av lokala. Kva ansvar HVO har går mellom anna fram av punktet nedanfor.