«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Notat

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda
ISSN 1891-5973

 

2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
                   
Ulike slag publikasjonar av mindre omfang, t.d. forprosjektnotat, papers, artikkelutkast o.a. Eit hovud-føremål med serien er å stimulere til publisering og fagleg debatt i miljøet. Kvar forfattar er ansvarleg for sitt arbeid, og dekan skal vere orientert om utgjevinga på førehand. Manuset må vere gjennomarbeidd med omsyn til språk og struktur. 

 

siste publikasjonar:

 

Nr. 4/2013: "Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten. Anders Aschim, Ketil Grøtting, Per Halse, Svein Hunnes, Henny Koppen, Birger Løvlie, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø. Høgskulen i Volda. 30 s.

Nr. 3/2013:  Kommunevalgkamp i lokalavisene. Sigurd Høst. Høgskulen i Volda. 15 s.

Nr. 2/2013: Kven er vi? Ei gransking av norske journaliststudentar [1988]. Johann Roppen. Høgskulen i Volda. 71 s.

Nr. 1/2013: Magdalene Thoresen og Sunnmøre. Forfattar blant embetsmenn og bønderBeate Moltubakk Ørstavik. Høgskulen i Volda. 17 s.

Nr. 6/2012: Longitudinal Research on Vulnerable Young People Conducted at Volda University College and Møre Research: A Methods Report
Jon Olav Myklebust og Finn Ove Båtevik. 24 s.

Nr. 5/2012: Education as a means of democratisation. Influence from Scotland on school reforms in nineteenth century Norway.
Birger Løvlie. Høgskulen i Volda. 15 s.

Nr. 4/2012: 1814 og grunnloven sett fra regionene.
Jens Johan Hyvik. Høgskulen i Volda. 13 s.

Nr. 3/2012: Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal.
Randi Bergem, Finn Ove Båtevik og Marte Hanche-Olsen. Møreforsking Volda. 29 s.

Nr. 2/2012: Sitat fra eksamener i naturfag 2001-2011. En samling eksempler på førskolelærer- og allmennlærerstudenters svar på naturfaglige spørsmål. Rune Pettersen. Høgskulen i Volda. 47 s.

Nr. 1/2012: Boligsosialt arbeid og planlegging II Susanne Moen Ouff og Else Ragni Ytterdal. Møreforsking Volda. 167 s.