«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarlig for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Gudrun_disputas_620.jpg

Gudrun Kløve Juuhl ved Nynorsksenteret har disputert ved Universitetet i Oslo

Gudrun Kløve Juuhl ved Nynorsksenteret disputerte 13.6.2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga: "I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar."

Olsen_stage_220.jpg

Gunhild Ring Olsen har fått Fulbright-stipend

Gunhild Ring Olsen har fått Fulbright-stipend til PhD-prosjektet "En ny plattform for kvalitetsjournalistikk? En studie av samarbeid mellom journalistutdanninger og pressen». I tillegg ble Ring Olsen valgt ut som én av fire såkalte «Flagship-grantees». Fulbright Flagship grant gis hvert år til fire søkere som har utmerket seg spesielt gjennom intervju og forskningsprosjekt.

INFO_FOTO_TILSETTE_SIV_M_GAMLEM_220.jpg

Høgskulen i Volda har fått forskingsmidlar frå forskingsprogrammet FINNUT

Forskingsnettverket Pedagogikk, fagdidaktikk og leiing har nådd fram i det nye forskingsprogrammet FINNUT.

T9Q4065-copy2OK14_foto_ole_kaland_nrk_None_full.jpg

Færre kvinnelige eksperter i nye Dagsrevyen

Dagsrevyen har fått langt flere vanlige kvinner inn i sendingen, men andelen kvinner med posisjon, makt eller ekspertise har gått tilbake. - Det er fordi menn gir nyhetene autoritet og gjennomslagskraft, ifølge Turid Øvrebø ved Høgskulen i Volda.

Doing_edu_research_220.jpg

INTERNASJONALT SAMARBEID OG NY BOK

Professor Rune Kvalsund ved Institutt for sosialfag har utvikla eit omfattande nettverkt knytt til pedagogisk forsking om skular og oppvekstmiljø i små lokalsamfunn, og han har vore leiar for internasjonale faggrupper som arbeider med slike spørsmål. No er han aktuell med ein artikkel i "Doing educational research in rural settings".