«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarlig for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Birger_Lovlie_220.jpg

Avskjedsforelesning med Birger Løvlie

Dosent og emeritus Birger Løvlie holder sin avskjedsforelesning med tittelen «Nasjonalstaten og samfunnets verdigrunnlag» tirsdag 2. september, kl. 12.15-14.00. Forelesningen er en del av undervisningen på masteren Kulturmøte, men er åpen for alle interesserte.

Fiskerihistorie01_220.jpg

Døssland og Løseth sentrale i storverket ”Norges fiskeri- og kysthistorie”

Historieprofessorane Atle Døssland og Arnljot Løseth har i fleire år arbeidd med eitt band i Norges fiskeri- og kysthistorie – det første standardverket om norsk fiskeri frå dei eldste tider og fram til i dag.

INFO_FOTO_TILSETTE_SIV_M_GAMLEM_220.jpg

Førsteamanuensis Siv M. Gamlem: Slike tilbakemeldinger vil elevene ha

La elevene gi hverandre faglige tilbakemeldinger. Resultatet er ofte bedre læring, sier Siv M. Gamlem til forskning.no

Hvor_gar_dokumentaren_framside_220.jpg

Ny bok: Hvor går dokumentaren?

Pål Aam og Henrik G. Bastiansen ved Avdeling for mediefag er redaktørar i ei ny bok frå Fagbokforlaget med tittelen «Hvor går dokumentaren? Nye tendenser i film, fjernsyn og på nett.»

INFO_FOTO_Tilsette_Pal_Hamre_01__Foto_Tone_Solhaug_220.jpg

Pål Hamre har disputert ved Universitetet i Bergen

Pål Hamre disputerte 15.8.2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga «Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013».