«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Velkomen til biblioteket

Finn fort fram


Academic Search Elite (tidsskrift i fulltekst) PhD on Track (for Ph.D-kandidatar)
Atekst, Retriever (avisarkiv) Søk & skriv (hjelp til oppgåveskriving)
Idunn (norske tidsskrift i fulltekst) APA-standarden (kjeldebruk, litteraturlister)
JSTOR (eldre tidsskrift i fulltekst) EndNote
Norart (nordiske tidsskriftartiklar) E-bøker
Ordnett (ordbøker) Nytt i hyllene

Nytt frå biblioteket


paskelilje-130x100.jpg

Opningstider i påska

Laurdag 12. april er biblioteket stengt. Måndag 14. og tysdag 15. april har vi ope mellom kl. 11 og 13. Onsdag 16. april t.o.m måndag 21. april er biblioteket stengt. Frå tysdag 22. april har vi utvida opningstider. Vi ønskjer alle ei god påske!

Info-fjernstudentar-220x130.jpg

Er du ny fjernstudent?

Vi tilbyr bibliotektenester også til fjernstudentar og nettstudentar. Du kan søke etter litteratur i databasen vår og få bøker tilsendt dit du bur.

Studentar-i-biblioteket-220x130.jpg

Informasjon til nye studentar

Tysdag 20. august er det endeleg studiestart, og vi ønskjer deg velkomen til biblioteket ved Høgskulen i Volda. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som er ny student.

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00