«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Studentoppgåver

Avd. for mediefag:

Biblioteket har ikkje motteke bacheloroppgåver dei siste åra.

Bacheloroppgåve, informasjon inf202 (2004)
Semesteroppgåve, Medievitskap 3, mev201 (2004-  )

Avd. for samfunnsfag og historie:

Mastergradsoppgåve kulturmøte, kum306 (2010-  )

Mastergradsoppgåve samfunnsplanlegging, komas (2001-   )
Mastergradsoppgåve meistring og myndiggjering, mei305 (2008- )

Biblioteket har ikkje motteke bacheloroppgåver dei siste åra.

Bacheloroppgåve, barnevernspedagogikk, bvp31 (2004, 2007, 2010)
Bacheloroppgåve, sosionomutdanninga, sos31 (2004)

Avd. for humanistiske fag og lærarutdanning:

Mastergradsoppgåve spesialpedagogikk, spesped307 (2005-  )

Biblioteket har ikkje motteke bacheloroppgåver dei siste åra.

Utviklingsoppgåve praktisk pedagogisk utdanning, prped (2004)
Bacheloroppgåve, Media, IKT og design, mid203 (2005)
Bacheloroppgåve, friluftsliv og kroppsøving, fkr204 (2006)

Avdeling for kulturfag:

Bacheloroppgåve, musikk, mus205 (2004-2008)

Ivar Aasen-instituttet:

Masteroppgåve nynorsk skriftkultur, nymas (2004-  )

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00