«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Ordbøker og leksika

OrdbøkerOmtale
Ordnett.no

Søk i Kunnskapsforlaget sine blå ordbøker og språkressursar

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

Bokmålsordboka og Nynorskordboka Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg. Gratis
English matters (NTNU) Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk
Lexin Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet
Norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren Inneheld engelsk omsetjing av sentrale ord, namn og omgrep innan utdanningssektoren. Utgitt av Kunnskapsdepartementet.
Oxford English Dictionary

Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren
   
LeksikaOmtale
Allkunne Nynorsk nettleksikon
Store Norske Leksikon Gratis tilgjengelig for alle
Encyclopædia Britannica Online

Svært anerkjent og omfattande leksikon. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

Grove Music Online

Omfattande engelskspråkleg leksikon med tilgang til over 50.000 artiklar om musikk. Her finn du grundige artiklar om komponistar, utøvarar, musikkhistoriske retningar, verktypar, sjangrar, osv. Du kan også finne definisjonar på musikalske omgrep og høyre lytteeksempel. Søkbar via Oxford Music Online. Abonnementet omfattar også  The Oxford  Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music.

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

MetLex Norsk meteorologileksikon, laga av fagfolk på Meteorologisk institutt.
Wikipedia Bygd opp av bidrag frå frivillige bidragsytarar frå heile verda. Hugs kjeldekritikk!

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00