«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Om biblioteket


Biblioteket skal stø opp under forsking, undervisning og læring ved Høgskulen i Volda. Det skal vere ein inspirerande arbeidsstad for studentar og tilsette. Det skal samle trykte og elektroniske kunnskapskjelder og gjere dei tilgjengelege på ein forståeleg og praktisk måte. 

Tilsette

Færøy, Silje Eikrem, spesialbibliotekar
Tlf.: 5187
Ansvarsområde: Nestleiar, IKT, katalogisering/klassifikasjon, innkjøpsansvar mediefag, IKT.

Halsen, Ragnhild, spesialbibliotekar 
Tlf.: 5343
Ansvarsområde:  hovudansvar for innlånstenester,  hovudansvar for webside,  EndNote, APA,  innkjøpsansvar for pedagogikk, psykologi og barnevern.

Halvorsen, Jorun Irene, spesialbibliotekar
Tlf.: 5186 
Ansvarsområde:  hovudansvar for skranke, innlån, EndNote,  innkjøpsansvar for nordisk språk og litteratur, NUS, andrespråk, barnelitteratur.

Hundvebakke, Kirsten, spesialbibliotekar
Tlf.: 5062
Ansvarsområde: utstillingar, katalogisering/klassifikasjon, innkjøpsansvar for samfunnsfag, religion, historie.

Langstøyl, Kirsti, spesialbibliotekar 
Tlf.: 5472
Ansvarsområde: hovudansvar brukaropplæring, innlån, katalogisering/klassifikasjon, EndNote, innkjøpsansvar for engelsk, musikk.

Lien, Bente, bibliotekleiar
Tlf.: 5061
Ansvarsområde: leiar av biblioteket, Cristin,  innkjøpsansvar for filosofi, etikk, allment.

Nilsen, Geir Helge, spesialbibliotekar
Tlf.: 5342
Ansvarsområde: innlån, katalogisering/klassifikasjon, elektroniske tidsskrift, innkjøpsansvar for realfag, drama, kunst og handverk, kroppsøving/friluftsliv, mat og helse, IKT.

Remøy, Inghild, konsulent
Tlf.: 5360
Ansvarsområde: hovudansvar for studentvakter, innkjøp, periodikakontroll, erstatningskrav, fjernlån til andre bibliotek.

Welle, Jens Martin, konsulent 
Tlf.: 5341
Ansvarsområde: innkjøp, periodikakontroll, fjernlån til andre bibliotek, rekvisita.

Øye, Janne Marit, konsulent 
Tlf.: 5419
Ansvarsområde: innkjøp, fjernlån til andre bibliotek

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00