«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Nytt i hyllene

Vi presenterer nyheitslister over nye bøker og filmar kvar månad. Biblioteket kjøper inn faglitteratur innan høgskulen sine fagfelt. Dersom du saknar noko, er det flott om du sender oss eit innkjøpsframlegg.