«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Fagsider

Fagsidene skal vere eit verktøy for lettare å finne fram til bibliotekressursar innanfor nokre av fagfelta på høgskulen.

Historie
Eit utval nettstader, databasar, oppslagsverk, tidsskrift og aviser.

Mediefag
Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift og aktuelle nettstader.

Pedagogikk og utdanning
Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.

Samfunnsfag
Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.

Sosial- og helsefag
Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.

Engelsk språk og litteratur
Eit utval databasar, ordbøker, leksika, aviser, bokmeldingar og tidsskrift.

Nordisk språk og litteratur
Eit utval  fulltekstdatabasar, referansedatabasar, leksika, ordbøker og nettstader.