«Kunnskap for framtida»
Volda University College

EndNote

EndNote er eit verktøy for referansehandtering. Med EndNote kan du finne, lagre og organisere referansar. Deretter kan du bruke EndNote til å sitere kjelder og lage litteraturliste i det skriftlege arbeidet ditt. Dette kan gjerast medan du skriv i Word.

Alle tilsette og masterstudentar ved HVO kan ta i bruk programmet i samband med eige arbeid med forsking, publisering og oppgåveskriving.

EndNote desktop-versjon ligg installert på datamaskinen til alle tilsette.

For studentar er det enklast å bruke EndNote Basic. Dette er ein nettbasert variant av EndNote, men med færre funksjonar. Fordelen er likevel at det går raskare å setje seg inn i programmet, og ein slepp å laste det ned til eiga maskin.

EndNote X7 (desktop-versjon)

Programvaren Ligg på C:/ under "Alle programmer" (gjeld tilsette)
 
Rettleiingar

Introduksjon for Windows-brukere (EndNote X7) (UB Bergen)

Introduksjon for Mac-brukere (EndNote X6)  (UB Bergen)

Veiledning til EndNote X7 (UB Stavanger) PDF

EndNote opplæringsvideoar

EndNote - innføringskurs (UB Agder)

Eksportere referansar frå databasar

Vanlege spørsmål om EndNote (UB Stavanger)  PDF

Stilar

EndNote stilside - oppdatert liste over stilar som kan lastast ned
APA 6th stil - nynorsk (HVO-tilpassa)
APA 6th stil - bokmål (HVO-tilpassa) 
Andre norske litteraturstilar for EndNote

Registrere referansar

Eksempel på registrering av ulike referansetypar med HVO-tilpassa APA 6th stil
Lage pensumlister

Lage pensumliste eller frittståande litteraturliste

Word

Slå saman Word-dokument som har kvar si litteraturliste
Lage ein kopi av dokumentet utan EndNote feltkodar

Tilkoplingsfiler

Nedlasting av Bibsys tilkoplingsfil
(trengs dersom du vil søke i Bibsys direkte frå EndNote)

Spørsmål?

EndNote brukarforum
Kontaktperson i biblioteket: Ragnhild Halsen
Kontaktperson IT: Hans Førde

 

EndNote Basic

Å komme i gang
 

Registrere seg på EndNote Basic
Installere Cite While You Write (Word) 

EndNote-biblioteket Samle referansar
Organisere biblioteket
Lage litteraturliste/bibliografi
Dele grupper med andre 
 
Å skrive med EndNote Basic

EndNote Basic og Word 
Slå saman Word-dokument som har kvar si litteraturliste
Lage ein kopi av dokumentet utan EndNote feltkodar

Eksempel

Registrering av ulike referansetypar med HVO-tilpassa APA 6th stil

Spørsmål?

Vanlege spørsmål  til Endnote Basic
Kontaktperson i biblioteket: Ragnhild Halsen
Kontaktperson IT: Hans Førde

 


Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00