«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Tilrettelegging og rådgjeving

Studierettleiing
Studierettleiar Ingunn Teigen Blindheim (tlf. 70 07 52 90) kan du snakke med om studie- og karriereval, oppbygging av grader, og anna som gjeld korleis du skal legge opp studia. Ho er også kontaktperson for tilrettelegging av studium og eksamen.

Kontaktpersonane for studia veit mest om undervisninga, pensum og liknande, og du ser kven dette er i studieplanen for ditt studium. 

Spørsmål om opptaksreglar, studiekompetanse, poenggrenser og liknande vil du få best hjelp med om du snakkar med nokon som arbeider med opptaket.

Rådgjeving
Av og til kan situasjonen din vere vanskeleg å takle på eiga hand, og du treng nokon å snakke med. Hos Studentsamskipnaden finn du rådgjevar Christine Riise Øvrelid, som kan hjelpe med spørsmål og problem - om korleis du handterer kvardagen og studia, og alt som virkar inn på korleis du har det.

Tilrettelegging av studium
Vi ønskjer at studia våre skal vere tilgjengelege for alle. Likevel kan sjukdom, allergi eller nedsett funksjon gjere det nødvendig med tilrettelegging

Helsetilbod
Studentsamskipnaden tilbyr helsekasse som kan gje støtte til helseutgifter, briller, tannlege eller anna for studentane. Det er også tilbod om helsestasjon med rådgjeving om helse, prevensjon m.m.


«Til studiestartportalen