«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Tilrettelegging av undervisning og eksamen

Tilrettelegging knytt til undervisning

Vi må vite kva som er dine utfordringar, før vi kan tilrettelegge. Kanskje veit du frå tidlegare erfaringar kva som kan hjelpe deg? Ta kontakt, før utfordringane blir for store! Nokre døme på aktuelle tiltak:

   • Dersom du har synshemming eller dysleksi, kan biblioteket hjelpe deg med å skaffe lydbøker. På biblioteket er det også skanneutstyr som gjer tekst om til digital tale. MEIR INFORMASJON
   • Vi kan skaffe betre stol eller anna materiell som passar dine særlege behov
   • Utvida fristar og andre særlege avtalar med fagmiljøet
   • Utvida retteprogram for lese- og skrivevanskar
   • Dersom du tek utdanninga med støtte frå NAV, kan du også få tilrettelagt hjelp der

    Tilrettelegging av eksamen kan vere t.d. ekstra tid eller data. Vi hjelper gjerne, men hugs på å søkje innan fristen. Les meir om tilrettelegging av eksamen.

    Vi skal legge til rette så langt som råd, men har ikkje lov å senke dei faglege krava. Alle særlege ordningar byggjer på dokumentasjon frå lege eller liknande.

Nedanfor finn du ei liste med oversikt over kven som kan hjelpe med å legge til rette på ulike felt. 

Avdeling Kontaktperson Telefon
Studierettleiar ved Høgskulen i Volda Ingunn Teigen Nordal 70 07 52 90
Språk og litteratur, Austral-Asia-studiet og NUS Sylvi Gulla Hovdenakk 70 07 50 15
Lærarutdanning og pedagogikk Ivar Hagen 70 07 52 63
Religion og livssyn, matematikk, naturfag, mat og helse Tor Magnus Hopland 70 07 51 27
Avdeling for kulturfag Fanny Holmin 70 07 52 97
Avdeling for samfunnsfag og historie Ann-Iren Høgalmen 70 07 51 37
Avdeling for mediefag Solgunn Ose Bjørneset 70 07 50 69
IT-kontoret/ kontakt med hjelpemiddelsentralen Rune Mo 70 07 51 84
Studentrådgjevar, Studentsamskipnaden SfS Christine Riise Øvrelid 70 07 51 88
Bustad - Studentsamskipnaden SfS Rune Ertesvåg 70 07 52 48
Biblioteket Jens Martin Welle 70 07 53 41
Drift Leif Roar Strand 70 07 51 25
 
Læringsmiljøutvalet arbeider med universell utforming og tilrettelegging. Les meir.