«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Første veka i Volda

Hugs at du kan registrere deg før du kjem til Volda. Registrer deg her!

Offisiell opning
Offisiell studiestart for haustsemesteret 2013 er tysdag 20. august. Studieåret byrjar med offisiell opningsseremoni klokka 12.00 i Berte Kanutte-huset. Du finn informasjon om oppstart av nye studium her.

Oppmøte ved studiestart
Det er viktig at du møter den dagen du har fått beskjed om. Dersom du ikkje kan møte, må du kontakte høgskulen for å sikre at du ikkje mistar studieplassen. Kvart studieprogram informerer sine nye studentar, gir rettleiing om utdanningsplanen og andre praktiske forhold. Sjekk ut www.hivolda.no/praktiskinfo om det er planlagt informasjonsmøte.

Fadderveka
Ønskjer du ein god studiestart der du raskt kjem inn i studentmiljøet? Fadderveka er startstreken for studietida, med minne for livet. Du og klassen din blir møtt av ein hyggeleg fadder som følgjer deg gjennom den første veka. Fadderveka består av ulike aktivitetar, der dei fleste finn noko dei likar.

Sjå program på www.fadderveka.com.

Studentkort
Studentar som kan møte til fotografering i Volda kan få studentkort. Studentkortet er nøkkelkort til hus og spesialrom på campus, lånekort på biblioteket, og styrer tilgang til kopimaskin og printer. Dei fleste studentar i Volda vil trenge eit slikt kort. Første veka får du studentkort i 2. etg. på Berte Kanutte-huset. Elles kan du få tak i studentkortet i Studentsørvis i Berte Kanutte-huset.

Semesterkvittering
Du får semesterkvittering automatisk når du er ferdig å registrere deg. Fram til 15. august sender vi den til heimeadressa di, så går vi over til å nytte semesteradressa - viss du har registrert det i Studentweb. Pass på at du har registrert rett adresse!
Semesterkvitteringa er gyldig studentlegitimasjon saman med ID med bilde, og gir  studentmoderasjon mange stader.

Ei gyldig semesterkvittering viser at du:
- har betalt semesteravgifta det aktuelle semesteret
- er registrert som student det aktuelle semesteret
- har studierett til studium i feltet "Opptatt til følgende studie" på semesterkvitteringa.

Er du nettstudent?
Vi har mange studium som er tilrettelagt for nettstudium. Du må likevel betale semesteravgift, opprette brukarkonto og registrere deg i StudentWeb. Dette gir tilgang til e-læringssystemet Fronter.
Når du loggar deg inn får du tilgang til undervisningsaktivitetane for studiet, med dei emna du har registrert i studentweb.