«Kunnskap for framtida»
Volda University College

IT-tenester

Du finn IT-avdelinga i 3. etasje i Berte Kanutte-huset.

IT-avdelinga ved HVO har 8 tilsette. I tillegg til dei faste på IT-avdelinga så har vi ein ekstra IT-person berre på studentsupport som vi kallar orakel. Orakelet har faste kontortider og gjev studentar hjelp med dataproblem.

Les meir om orakeltenesta 

Sjå liste over andre tilsette ved IT-avdelinga →

Våre arbeidsoppgåver er mellom anna  serverar, e-post, brukaradministrasjon, student – og tilsettmaskinar, printere, sikkerheit, backup, nettverk samt og sjølvsagt ein del support til studentar og tilsette.