«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Mediefag

Fjerntilgang (fjerntilgang til  datanettverk og digitale ressursar ved HVO når du ikkje er på campus)

Søketeknikk

Formulere søk/søkeprofil 

Databasar og elektroniske tidsskrift

Atekst
Fulltekstsøk i norske papiraviser. Søk også mogeleg i nettinnhaldet til avisene (artiklar, magasin, nett-tv), samt nettsidene til norske kommunar.

Ncom: Nordicom Database on Media and Communication Research
Ncom er NORDICOMs database over nordiske forskningspublikasjonar om medier og kommunikasjon. Publikasjonane er frå 2006/2007 eller nyare.
Publikasjonar utgitt før 2006 finn du i Ncom: Nordiske medieforskningspublikasjoner.

Norart
Gir referansar til artiklar frå ca. 375 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, mellom anna filmtidsskrifta: Film & Kino, RushPrint og Z :filmtidsskrift.

 

Academic Search Elite 
Artikkeldatabase som dekkjer dei fleste fagområde. Fulltekst.

DOAJ - Media and communication
Open Access tidsskrift om media og kommunikasjon, samt ei rekkje andre fagområde.

SAGE Premier
Fullteksttilgang til SAGE sine vitskaplege tidsskrift innan ulike fagområde, mellom anna mediefag.

Web of Science
Gir referansar til innhaldet i over 10.000 ulike tidsskrift innan samfunnsfag, humaniora, teknologi, m.m. Dekkjer også konferanser. Innheld informasjon om kor mange gongar ein artikkel har blitt sitert. Lenke til fulltekst dersom biblioteket har tilgang.

 

SØKEMOTORAR

Google Scholar
Søk etter bøker, tidsskriftartiklar, rapportar og andre akademiske publikasjonar. Infoside.Søketips.

 

Aktuelle nettstader

Forsidene.no
Oversikt over dagens avisforsider frå heile landet.

Institutt for journalistikk
driv med fagleg utviklingsarbeid, etter- og vidareutdanning (kurs), produksjon av faglitteratur, m.m. 

Medienorge
Informasjon om medieutviklinga i Noreg. Statistikk, nyhende, omtalar av publikasjonar, m.m. 

Medietilsynet
Nyheiter, regelverk, medieregister, informasjon om Medietilsynet, m.m.

Norsk Journalistlag
NJ er både ein tariffagleg organisasjon og ein mediepolitisk organisasjon.

Norsk kommunikasjonsforening
er eit fagleg fellesskap for deg som arbeider eller utdannar deg innan kommunikasjon. Kommunikasjonsforeininga har også mykje nyttig fagstoff på nettsidene sine.

Norsk presseforbund (NP)
Eit fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglege råd. 

Offentlighet.no
Verktøykasse for deg som vil levere fakta og dokumentasjon i journalistikken.

 

TV og videosnuttar

NRK Nett-TV
Mange av dokumentarfilmane som er viste på NRK, kan du sjå på nett. Sjå til dømes i kategorien Dokumentar og fakta.

Google videos
Der er drøssevis av filmsnuttar på
YouTube, men der mangt som ikkje ligg der. Prøv Google videos for å søke etter videoar utanfor YouTube-universet

Viral Video Chart
har oversikt over dei mest delte videosnuttane på nettet.

 

Film

Biblioteket har ei samling med animasjonsfilm, dokumentarfilm, spelefilm, musikk og filmatiserte litterære verk. Lånetida er ei veke.
Dokumentarfilmar | Animasjonsfilmar | Spelefilmar

IMDb
The Internet Movie Database. Omfattande filmleksikon på Internett.