«Kompetanse for framtida»

              

Arkiv | PResseklipp

Rotevatn_220.jpg

Rotevatn blir ny dekan ved Avdeling for mediefag

Audhild G. Rotevatn (40) er tilsett som ny dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Rotevatn arbeider no som redaktør og dagleg leiar i Allkunne, men tek til ved Høgskulen i Volda i august 2016.

studentval16.jpg

Nye studentrepresentantar til Høgskulestyret er valt

Fredag 29/4 vart valet av studentrepresentantar avslutta. Mari Stavdal og Nikolai Hannevik Nordlid vil representere studentane sine interesser i Høgskulestyret det komande året. Personleg vara for desse er Silje Brekka og Tormod Daae Smedsvig.

mikrohistorie1_220.jpg

Kan verte del av eit nytt internasjonalt masterprogram

Høgskulen i Volda deltek i eit prosjekt som ilag med universitet i Ungarn, Island og Russland prøver å utvikle eit internasjonal mastergradsprogram i mikrohistorie. Planen for samarbeidet vart det arbeidd med då historikarar frå landa var samla i Volda.

film_220.jpg

Laga film saman med Fiskesprell

Matkultur og helse-miljøet har i samarbeid med Fiskesprell laga ein film for å stimulere til meir bruk av fisk i barnehagen, og spesielt når ein er ute på tur.

STiV-styret_220.jpg

– Om du vil vere med å påverke – still til val

Onsdag 27. april held Studenttinget i Volda val for arbeidsutvalet. Noverande leiar, Karoline Strand, meiner dette er ein unik sjanse for studentar til å få oppleve mykje moro og samstundes skaffe seg viktig erfaring.

Bjornstad1_220.jpg

Fattet interesse for Volda

Han var med på å legge fram strukturmeldinga for universitets- og høgskolesektoren, men stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) tror Volda kan klare seg alene. Bjørnstad ble imponert over både planene til et nytt mediehus og oppussinga av Kaarstad-huset.

Lillehammer2_220.jpg

Einaste i landet med markant framgang

Søkartala til Journalistikkutdanninga i Volda går imot nedgangen dei siste åra og den nasjonale trenden i år. – Det er interessant å sjå at vi er meir populære enn fleire av storbyane, seier dekan Pål Aam.