«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Velkommen!

Høgskulen i Volda er den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. StudiebygdA Volda er kjent for sitt gode og inkluderande studiemiljø der det er kort avstand mellom student og lærar.

Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur. I dag er høgskulen mest kjent for dei yrkesretta medieutdanningane. 

Finn-studium_620b.jpg

Det beste med Volda!