«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Nettstudium Deltidsstudium Masteremne

Høgskulen i Volda har eit stort utval av vidareutdanningar på deltid og nett.

Studieformene kan variere mellom å vere reine nettstudium, samlingsbaserte studium eller ein kombinasjon. Dei fleksible studieformene på deltid/nett gjer det mogleg for deg å kombinere arbeid og studium.

NYHEITER OM deltids- og nettstudium

RAA_220.jpg

Utviklingsarbeid: Ungdomstrinn i utvikling

– «Ungdomstrinn i utvikling» er det største utviklingsprogrammet i norsk skole siden Reform 2006. Høgskulen i Volda vil samarbeide tett med alle 36 kommunene i Møre og Romsdal med sine 70 ungdomsskoler og flere tusen elever, sier prosjektleder Roy Asle Andreassen.

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_09_220.jpg

Studer til lærar på deltid

Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn på deltid. Dette vil i praksis seie at du kan bu kvar som helst medan du tek utdanninga.

kristine_220.jpg

Nettstudier gir frihet

─ Med nettstudier kan jeg studere faget jeg ønsker, selv om det ikke finnes på et undervisningssted i nærheten av der jeg bor. Nettstudier gir meg også større frihet til å planlegge arbeidsdagen slik det passer meg.

Larar_rgb_Line_Sjohelle_2012_1_(18)_220.jpg

Nettbasert matematikk

Frå hausten av har du mogelegheit til å studere matematikk på nett ved Høgskulen i Volda med undervisning fire timar i veka via Adobe Connect.

mette_220.jpg

Tar mastergrad for å få unik fagkombinasjon

Mette Bjerkaas bur i Oslo, er journalistutdanna og har arbeidserfaring både som journalist og lærar. I tillegg til jobben er ho student på Master i Kulturmøte. - Jeg hadde lyst til å ta mastergrad i kulturmøte fordi det gir en unik kombinasjon med journalistikkbakgrunnen.

Sunnmorsposten31032014ew.jpg

Høgskulen i Volda satsar på nett

Nærare ein tredel av studentane ved Høgskulen i Volda er fjernstudentar. -Samfunnet vårt er i stadig endring, og høgskulen har møtt behova for å tilpasse studieformene etter korleis kvardagen til studentane våre er, seier Oddbjørn Nes, leiar for Kontor for etter- og vidareutdanning.

ABLU_Foto_regionavisa_220.jpg

Student og mamma

Nokre tek til på utdanning etter dei har stifta familie, og Elisabeth Haddal Myrene (44), busett på Haddal i Ulstein kommune, er ei av dei.

bk_220_b.jpg

HVO toppar statistikkar

Studentane ved Høgskulen i Volda gjennomfører studia sine på normert tid i større grad enn studentane ved andre utdanningsinstitusjonar. – Høgskulen i Volda vil heller vere ein god høgskule enn eit dårleg universitet, skriv dekanane Ketil Jarl Halse og Aud Folkestad i ein kronikk i Sunnmørsposten.

rettsal_220.jpg

Tok nettstudier for å forstå juristene

Ole Gard Knudsrød jobber til daglig i HELFO og har tatt Offentleg rett som nettstudier for å forstå hva juristene på jobb snakket om.

INFO_FOTO_TILSETTE_Per_Halse_rgb_CARL_NESSET_2012_12_220.jpg

Livslang læring

Når ein er i jobb, kan fleksible tilbod vere eit vilkår for i det heile å få tatt utdanning. Rektor Per Halse fortel at nett- og deltidsstudia ved høgskulen aukar fordi livslang læring blir viktigare og viktigare samstundes som ikkje alle har høve til å flytte til Volda.

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_Illustrasjonar_rgb_EIRIK_BECH_2012_1_220.jpg

Kan jobbe ved sidan av studia

Hilde Folden Istad studerer i år Norsk 2 lese- og skriveopplæring. Ho har gjerne utsett siste redigering og gjennomlesing av innleveringar til siste frist, og dette gav ho ei ekstra utfordring i vinter.

20140124_142644_220.jpg

Nytt tilbod om vidareutdanning ved Institutt for sosialfag

32 studentar frå kommunegrupper i Sør-Trøndelag tar studieåret 2013/2014 vidareutdanning på bachelornivå i helse- og omsorgsrett.

Leer-Salvesen_knapp.jpg

Med fokus på e-læring

I dag er første arbeidsdag for Hilde Gry Leer-Salvesen. Ho skal ha spesiell fokus på utdanningar som nytter elektroniske hjelpemiddel i fjernundervisning og nettstudium ved Høgskulen i Volda.

strand_220.jpg

Livsløp, helse og velferd

– Emnet er eit godt utgangspunkt for ei eventuell masteroppgåve i anten samfunnsplanlegging eller helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering, seier fagansvarleg høgskulelektor Gerd Skjong. Søknadsfristen er 26. januar.

Tiananmen_farge_220.jpg

Fotodokumentar; nytt halvtårsstudium

Høgskulen i Volda vil i vårsemesteret 2014 tilby eit nytt studium i praktisk dokumentarfoto. Undervisninga vil skje på engelsk, og tek for seg stillbildet si rolle som historieforteljar i publikasjonar på papir og nett.