«Kunnskap for framtida»

VIDARE med Høgskulen i Volda

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_PR_Foto_Susann_Sivertsen_2015_06_cmyk_620.jpg

Nettstudium Deltidsstudium Masteremne

 

Vidare med Høgskulen i volda

Med om lag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium! Høgskulen arbeider kontinuerleg med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Fleksible studieformer gjer det mogleg for deg å kombinere studium og arbeid eller studium og andre aktivitetar.

Vidareutdanningane vert finansierte både med og utan studieavgift, eller dei kan kjøpast som oppdrag.

Åtte MastergradAr

Mastergradsutdanning i praktiske mediefag  Heiltid
 
Samfunnsplanlegging og leiing   Heiltid   Deltid
 
Kulturmøte Heiltid Deltid
 
Helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering Heiltid Deltid
 
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Heiltid Deltid
 
Nynorsk skriftkultur Heiltid Deltid
 
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. trinn Heiltid
 
Grunnskulelærarutdanning for 5.-10. trinn Heiltid

Vidareutdanning for lærarar og barnehagelærarar

udir_illustrasjon.jpgHøgskulen i Volda tilbyr fleire vidareutdanningar for lærarar og barnehagelærarar gjennom Utdanningsdirektoratet sine strategiar Kompetanse for kvalitet og Kompetanse for framtidas barnehage.

Vidareutdanningane startar opp hausten 2017 og har søknadsfrist 1. mars.

NYE tilbod

Politikk, helse og livsløp (Nytt 2017)
Master innan praktiske mediefag (Nytt 2017)
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen (Nytt 2017)
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn, master  (Nytt 2017)
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn, master (Nytt 2017)
Helsefag for sosialarbeidarar (Nytt 2017)
Naturfag og matematikk i barnehagen (Nytt 2016)
Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg (Nytt 2016)
Documentary Photography (Nytt 2015)

Samarbeid med andre

Høgskulen samarbeider ofte med andre høgskular, universitet og andre institusjonar om vidareutdanningstilbod.

Tilbod
Spesifikasjonar
Oppstart
 
 
Samarbeidspart
Digital journalistikk     15 studiepoeng, deltid, Oslo     Februar 2017 IGM AS
Barnevern i eit minoritetsperspektiv 15 studiepoeng, deltid Hausten 2016 Høgskolen i Lillehammer

Aktuelt

komputf_220.jpg

Har løysing for kompetanseutfordring blant lærarar

1500 lærarar i Møre og Romsdal har behov for vidareutdanning innan 2025. I dag får for få av desse lærarane ta ei slik utdanning for å fylle nye krav til yrket, medan Høgskulen i Volda har tilbodet dei treng.

stebak_220.jpg

– Unik moglegheit for barnehagane

For første gong kan barnehagar få økonomisk tilskot frå Utdanningsdirektoratet når tilsette tek vidareutdanning gjennom Høgskulen i Volda.

folkh_220.jpg

Skal vere med å betre folkehelsa

I konkurranse med fleire andre institusjonar valde Helsedirektoratet Høgskulen i Volda sitt fagmiljø til å evaluere satsingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».