«Kunnskap for framtida»

Vidareutdanning i språk og litteratur

Høgskulen tilbyr vidareutdanning på bachelor- og masternivå innan språk og litteratur.

Her finn du oversikt over alle tilboda.