«Kunnskap for framtida»

EliseArdal_620.jpg
Foto: tidlegare student Elise Årdal

vidareutdanning innan Medie- og journalistfag

NY mediemaster

Som den einaste i landet tilbyr Høgskulen i Volda frå hausten 2017 ei praktisk medieutdanning på masternivå der studentar frå dei ulike medieprofesjonane møtast. Mastergradsutdanninga i praktiske mediefag gir avansert kunnskap om medieprofesjonar og forteljingsformer - og spesialisert innsikt i eit avgrensa område av feltet, som til dømes journalistikk, kommunikasjon, animasjon, produksjon eller design.