«Kompetanse for framtida»

EliseArdal_620.jpg
Foto: tidlegare student Elise Årdal

vidareutdanning innan Medie- og journalistfag

Avdeling for mediefag tilbyr vidareutdanning på masternivå i Documentary Photography. Emnet blir undervist av den prisvinnande Magnum-fotografen Stuart Franklin.

NY mediemaster

Avdelinga jobbar med å starte opp ein ny praktisk engelskspråkleg mediemaster hausten 2017. Masteren vil ha felles undervisning første semesteret, men frå andre semester vil studentane spesialisere seg.