«Kunnskap for framtida»

STUDIESITUASJON_sosialfag_LINE_SJOHELLE__rgb_01_620.jpg

Vidareutdanning for helse- og sosialfag

Høgskulen tilbyr vidareutdanning for helse- og sosialfag på bachelor- og masternivå.

Her finn du alle tilboda. 

Oppstart av MaSteremne

Hausten 2017 startar Høgskulen i Volda opp to nye masteremne i politikk, helse og livsløp som kan takast som vidareutdanning. Desse skal gi både kunnskap til å utvikle heilskaplege tenester og personlig utvikling.