«Kompetanse for framtida»

VIDARE med Høgskulen i Volda

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_PR_Foto_Susann_Sivertsen_2015_06_cmyk_620.jpg

Nettstudium Deltidsstudium Masteremne

 

Vidare med Høgskulen i volda

Høgskulen i Volda tilbyr vidareutdanning innan eit bredt spekter av fagområde, på både bachelor- og masternivå. Vi arbeider hardt for å legge til rette for vidareutdanning med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Dei fleksible studieformene gjer det mogleg for deg å kombinere arbeid og studium. Studieformene kan variere mellom å vere reine nettstudium, samlingsbaserte studium eller ein kombinasjon. Med omlag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium!

Vidareutdanningane vert finansierte både med og utan studieavgift, eller dei kan kjøpast som oppdrag.

seks Mastergradar

Samfunnsplanlegging og leiing   Heiltid   Deltid
 
Kulturmøte Heiltid Deltid
Helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering Heiltid Deltid
 
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Heiltid Deltid
 
Nynorsk skriftkultur Heiltid Deltid
 
Dokumentar og journalistikk Heiltid Deltid

Samarbeid med andre

Høgskulen samarbeider ofte med andre høgskular, universitet og andre institusjonar om vidareutdanningstilbod.

Tilbod
Spesifikasjonar
Oppstart
 
 
Samarbeidspart
Digital journalistikk     15 studiepoeng, deltid, Oslo     Februar 2017 IGM AS
Barnevern i eit minoritetsperspektiv 15 studiepoeng, deltid Hausten 2016 Høgskolen i Lillehammer

NYE tilbod

Master innan praktiske mediefag (Kjem 2017 -med atterhald om godkjenning)
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn, master (Nytt 2017)
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn, master (Nytt 2017)
Helsefag for sosialarbeidarar (Nytt 2017)
Naturfag og matematikk i barnehagen (Nytt 2016)
Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg (Nytt 2016)
Documentary Photography (Nytt 2015)

 

Aktuelt

folkh_220.jpg

Skal vere med å betre folkehelsa

I konkurranse med fleire andre institusjonar valde Helsedirektoratet Høgskulen i Volda sitt fagmiljø til å evaluere satsingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

Barnevern_migrasjon_220.jpg

Barnevernsstudium med minoritetsperspektiv

– Barnevernstenesta i regionen har eit stort behov meir kompetanse i møte med minoritetsbarn, seier barnevernssjef Brynhild Solvang. No har ni av hennar medarbeidarar teke eksamen i masteremnet «Barnevern i et minoritetsperspektiv» ved Høgskulen i Volda.

IMG_20160921_101521_220.jpg

Vellykka oppstart av styrarutdanning i Ålesund

Høgskulen i Volda har i konkurranse med fleire andre tilbydarar vunne oppdraget med å gje styrarutdanning til barnehagestyrarar på Nordre Sunnmøre. Oppdragsgjevar er Sunnmøre Regionråd.