«Kunnskap for framtida»

Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Volda er studentane sin eigen sørvis- og velferdsorganisasjon. Dei gir tilbod om studentbustad, bokhandel, kantine på campus, barnehage, gode helseordningar, studentrådgjevar, helsesøster, psykologiske helsetenester og støtte til ulike lag- og organisasjonar.

Alt om tilbodet til Studentsamskipnaden finn du på www.sivolda@hivolda.no.