«Kunnskap for framtida»

Lag og organisasjonar

Lag_og_organisasjonar_620_350_jan15_1.jpg

Etter øktene på lesesalen kan det vere godt å kople av med noko heilt anna. I Volda kjem du ikkje til å mangle alternative aktivitetar å fylle fritida di med.

Tilbodet spenner frå studentorganisert idrett, til imponerande naturopplevingar, konsertar, kaféliv og festivalar, samt eit variert tilbod innan studentmedia der nettopp du kan få prøve deg som journalist og fotograf. Du treng ikkje studere mediefag for å vere med. Volda har noko for ein kvar smak. Dei aller fleste studentlag og organisasjonar i Volda byggjer på frivillig arbeid, og er avhengige av ditt engasjement for å gå rundt.

Studentsamfunnet i Volda | Studenthuset Rokken
VOKS - Volda Kristelege Studentlag 

Idrett og frilufsliv
Natura
StudentKRIK Volda
Volda Studentidrettslag
ITF Volda Taekwon-Do klubb

Internasjonale organisasjonar
International Student Union (ISU) Volda
Pangaia - international club

Media og PR
Doc Lounge Volda
Kommunikasjonsforeningen Volda
NJ Volda - Norsk Journalistlag
Peikestokken - Studentavisa i Volda
PR-studentane
Student-TV i Volda
Volda Studentradio

Musikk
Høgskulekoret
Symfoniorkesteret

Studentpolitikk og fagorganisasjonar
FO-studentane - fellesorganisasjonen for m.a. barnevernspedagogar og sosionomar
Pedagogstudentene
Studenttinget i Volda

Veldedige organisasjonar
RE:ACT Volda
Volda Amnesty Studentlag
Volda Røde Kors Studentlag