«Kunnskap for framtida»

Studentambassadørar

Studentambassadorar_Foto-Marius-Beck-Dahle.jpg

Har du spørsmål om våre utdanningar, eller lurer du kanskje på korleis det er å bu i Volda? Ta gjerne kontakt med ein av våre studentambassadørar, eller prøv deg som student for ein dag.

Administrasjon, planlegging og leiing
Planlegging og administrasjon: June Naustdal

Estetiske fag, kunst og musikkfag
Drama/teater: Jenny Bjerke
Kunst og handverk: Johanne Sofie Amtedal
Musikk: Magnus Solheim

Helse- og sosialfag
Sosialt arbeid - sosionom: Kari Elise Kalvatn Engeset
Sosialt arbeid - barnevern: Nikolai Hannevik Nordlid | Kristian Riis

Historie og religion
Historie: Magnus Solheim
Religion: Silje Martinsen

Idrett og friluftsliv
Idrett: Silje Martinsen
Friluftsliv: Are Reed | Eirin Myklebust
Naturguideutdanning: Andreas Løvhaug

Lærarutdanning
Barnehagelærar: Eline Martinussen
Grunnskulelærar: Trygve Farstad | Magnus Mongstad | Silje Martinsen

Medie- og journalistfag
Animasjon: Astrid Pfefferkorn Øverli
Media, IKT og design: Anya Boyd Heen, Simen Gald
Journalistikk: Hans Solbakken | Tiril Solvang | Peder Haugfos
PR, kommunikasjon og media: Hilde Tunge | Kristian Rindheim | Sebastian Vernang