«Kunnskap for framtida»

Student for ein dag

student_for_ein_dag_620_413.jpg

Vurderer du å søke opptak til Høgskulen i Volda? For å få eit innblikk i høgskulen og Volda som studiestad er du velkomen til å besøke oss.

Som student for ein dag vil våre studentambassadørar vise deg campus og gi førstehandsinformasjon om korleis det er å vere student i Volda. Meld deg på via skjemaet nedanfor så tilpassar vi eit opplegg etter dine ønsker.