Innovasjonscamp 2017

Høgskulen i Volda (HVO) skal saman med Volda vidaregåande skule (VVS), Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal skipe til Innovasjonscamp 2017 (tidlegare Grundercamp) for 150 elevar frå VVS.

Høgskulen i Volda - del av campus med eksisterande og planlagde bygg

Campus.JPG

Program

DAG1

Måndag 12. juni

Tid Kva Kvar
11.45 Opning ved rektor Trond Hjelseth Strøm aud. i Strøm-huset
12.00-12.20 Innleiing om tema Strøm aud. i Strøm-huset
12.20-12.40 Prosessverktyet. Forretningsplan. Ideskildring. Strøm aud. i Strøm-huset
12.50-13.00 Pause og forflytning
Ca. 12.30-14.45 Rettleiarmøte og rettleiing
13.00-13.10 Kreativitetsøving Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal
13.15-14.45 Rettleiing. Elevane jobbar med å innhente informasjon, tips og drøfting med rettleiarane for å kome fram til den beste ideen/løysinga. Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal

DAG 2

Tysdag 13. juni

08.10-08.30 Oppmøte. Informasjon. Strøm aud. i Strøm-huset
08.30-10.30 Elevane held fram med oppgåveløysinga og ferdigstiller oppdraget. Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal
10.15-11.30 Informasjonsmøte jury. Les ideskildringar/forretningsplan.
10.30-11.00 Innlevering av ideskildring/forretningsplan. Innlevering av PP eller modellar.
10.30 Mat. Et medan ein jobbar Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal
11.00-12.30 Presentasjon, max 3 min. pr. gruppe. 1 min. pause mellom presentasjonane. 15 grupper. Strøm aud. i Strøm-huset
12.30-12.45 Pause
12.45-13.45 Presentasjon, max 3 min. pr. gruppe. 1 min. pause mellom presentasjonane. 15 grupper. Strøm aud. i Strøm-huset
13.45-14.15 Pause/kreativitetsøving.
Juryen rangerer.
14.15-14.45 Premieutdeling. Takketalar. Strøm aud. i Strøm-huset

Finn fram på campus (kart)!