Innovasjonskamp_2016_sidebanner.jpg

 

Innovasjonscamp 2016

Høgskulen i Volda (HVO) skal saman med Volda vidaregåande skule (VVS), Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS), Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal m. fl.  arrangere Innovasjonscamp 2016 (tidlegare Grundercamp) for 150 elevar frå VVS.

Grunnlagsdokument

Elevane, mentorane og jurymedlemmane vert oppmoda om å lese følgjande planverk frå HVO:

Les om bachelor- og årsstudia våre her. Her ser du korleis vi kommunserer om studiebygda Volda på nettsidene våre. Magasinet Meir!.

HVO på Facebook.

Andre ressursar

Vurdering og premiering

Gruppearbeida vert vurderte av ein jury, og dei tre beste arbeida får premie.

ROM

Gruppene (over 20 grupper) skal arbeide i kantina i Berte Kanutte-huset. Arrangørane stiller mentorar til rådvelde for gruppene.

Fellesaktivitetar (informasjonsmøte, føredrag, premieutdeling osv.) skal skje i store auditorium i BK-huset. 

Elevane får servert mat i kantina.

Sjå kart.

Program

Prog_dag_1.JPG

Prog_dag_2.JPG