«Kunnskap for framtida»

Medlemmar 2014-2015

FASTE MEDLEMMAR

 • Marie Nedregotten Sørbø, prorektor og leiar
 • Aud Folkestad, dekan v/ Avdeling for kulturfag
 • Arne Myklebust, dekan v/ Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning
 • Ketil Jarl Halse, dekan v/ Avdeling for samfunnsfag og historie
 • Sverre Liestøl, dekan v/ Avdeling for mediefag
 • Tormod Daae Smedsvig, studentrepresentant
 • Karoline Strand, studentrepresentant

OBSERVATØRAR

 • Per Halse, rektor
 • Jacob Kjøde jr., direktør
 • Gonnie Smit, studiedirektør

SEKRETÆR

 • Ragne Ørstavik Sørheim, rådgjevar