«Kunnskap for framtida»

Medlemmar 2012-2013

Faste medlemmar

Per Halse, rektor og leiar
Aud Folkestad, dekan v/ Avdeling for kulturfag
Arne Myklebust, dekan v/ Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning
Ketil Jarl Halse, dekan v/ Avdeling for samfunnsfag og historie
Sverre Liestøl, dekan v/ Avdeling for mediefag
Alexander F. Ingulfsen, studentrepresentant
Margrete Holøyen, studentrepresentant

Observatørar

Marie Nedregotten Sørbø, prorektor
Jacob Kjøde jr., direktør
Oddbjørn Nes, seniorrådgivar
Gonnie Smit, studiedirektør

Sekretær

Gunn Marit Lid, rådgjevar