«Kompetanse for framtida»

Likestilling og mangfald

Utvalet har som oppgåve å følgje opp, overvake og vere pådrivar for arbeidet med likestilling og mangfald ved Høgskulen i Volda. Ansvaret for det systematiske arbeidet med likestilling og mangfald er eit leiaransvar.

Utvalet har denne samansetninga:

Funksjonstid 2 år: 2015-2017
Tanja Sundal (vara Roy Inge Nupen) - Parat
Johan Roppen (vara Ingunn Welle) - Arbeidsgivarsida FADMIN
Torill Engeset (vara Jørgen Lyngvær) - Forskarforbundet

Funksjonstid 1 år:2015-2016
Aud Folkestad (vara Stig Flåskjær) - Arbeidsgivarsida Avd.
Mona Rossetvik (vara Jens Martin Welle) - NTL
Elisabeth Welle (vara Hege Holmquist) - Utdanningsforbundet

Tanja Sundal er leiar for utvalet. Utvalet følgjer studieåret og ha ei funksjonstid som sikrar overlapp.