«Kunnskap for framtida»

Internasjonalt utval

 

Internasjonalt utval møtest 3 gongar i halvåret. Utvalet har medlemmer frå alle avdelingar, Studenttinget og Studentsamskipnaden (SfS). Utvalet er eit strategisk, rådgjevande og samordnande organ for internasjonaliseringsarbeidet ved HVO.

Har du innspel til saker som Internasjonalt utval bør ta opp, så ta kontakt med Internasjonalt kontor (international@hivolda.no).
Medlemmar Internasjonalt utval 2015/2016: 

Jens Standal Groven, prorektor - leiar
Gonnie Smit, studiedirektør - nestleiar
Ingun Klepp - Avdeling for sosialfag og historie
Hans Martin Dypvik - Avdeling for mediefag
Wenche Torrisen - Avdeling for kulturfag
Kjetil Myskja - Avdeling for lærarutdanning og humanistiske fag
Rune Aasen - Studentsamskipnaden for sunnmøre
Natalie Ramirez Garcia - studentrepresentant 
Karoline Strand - studentrepresentant
Arne Humberset - sekretær for utvalget

Mandat

Handlingsplan for internasjonalisering 2015-2017
Eldre handlingsplanar og andre strategidokument

Internasjonalisering ved HVO

Internationalization at VUC in English