«Kunnskap for framtida»

AMU 2017

Arbeidsgjevarrepresentantar:
Ingunn Welle (vara: Gonnie Smit)
Arne Myklebust (vara: Stig Flåskjer)
Henriett Hasaas Tsakos(vara: Audhild G Rotevatn)
Jacob Kjøde jr. (vara: Leif Roar Strand)

Arbeidstakarrepresentantar:
Reidulf Botn, Forskerforbundet (vara: Erling Sivertsen, Forskerforbundet)
Øyvind Hagen, hovudverneombod (vara: Torbjørn Frantsen, Utdanningsforbundet) 
Silje Louise Dahl, NTL (vara: Roger Rangsæter, NTL)
Marit H. Aarsæther, Parat (vara: Per Vassbotn, Parat)

Leiar i 2017 er Silje Louise Dahl.

Observatørar:
Nina Garshol, personaldirektør
Bedriftshelsetenesta Stamina Helse er fast representant i AMU, jf. AML § 7-1. Representanten kan fremme forslag og legge fram saker, men har ikkje stemmerett.

HMS-rådgjevar Solbjørg N. Leite er sekretær.

Høgskuledirektør vart oppmoda av AMU om å vere representant frå arbeidsgjevarsida. Dei andre representantane frå arbeidsgjevarsida er utnemnt av høgskule-direktøren.
   
Representantane frå arbeidstakarsida er utnemnt av tenestemannsorganisasjonane. Hovudverneombod er medlem i AMU i kraft av vervet.