«Kunnskap for framtida»

Styringsdokument

Her finn du lenkjer til dei mest sentrale styringsdokumenta for Høgskulen i Volda.

Overordna strategiplanar

Handlingsplanar

Budsjett- og rekneskapsdokument

Etatstyringsbrev

Tildelingsbrev

Rapport og planar

Andre sentrale dokument

Samarbeidsavtalar