«Kunnskap for framtida»

Styreseminar 29.-30. oktober 2015, Sæbø

Styreseminaret blir halde på Hotel Sagafjord.

program:

Saker på seminaret er struktursaka, studieportefølje og Møreforsking.
Det er 40 deltakarar på styreseminaret. Deltakarliste.

Torsdag 29.10. (seminar):

10.15: Avreise frå Høgskulen i Volda (privatbilar)
11.00: Opning av seminaret.
11.00-12.00: Innleiing ved Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Det blir ca 20-30 minutt tilgjeneleg for spørsmål og kommentarar.
12.00-12.30: Kåre Heggen - Kva seier forskinga? 20 minutts innlegg med 10 minutts spørsmålsrunde.
12.40-13.00: Håvard Teigen - Alliansemodellen? 20 minutts innlegg med 10 minutts spørsmålsrunde
13.00-14.00: Lunsj
14.00-15.00: Open diskusjon om struktursaka.
15.00-15.30: Møreforsking. Jf styresak. Innlegg og kommentar ved Elisabeth Maråk Støle, direktør i Møreforsking AS.
15.30-15.45: Pause
15.45-18.00: Studieporteføljen. Innleiing og diskusjon.
19.00: Middag

FREDAG 30.10. (Styremøte):

09.00-11.00: Presentasjon av Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH).
11.00-12.00: Styremøtet tek til.
12.00-12.45: Lunsj
12.45: Styremøtet held fram.
15.00: Styremøtet slutt.

Bjørn Haugstads innleiing (powerpoint).

Kåre Heggens innleiing (pdf).

Sparebankmodellen (pdf).