«Kunnskap for framtida»

Representantar i høgskulestyret 2015-2019

REKTORATET

Styreleiar, rektor Johann Roppen
Nestleiar, prorektor Jens Standal Groven

ADMINISTRATIVT TILSETTE

Kontorsjef Kjell-Einar Dagfinrud. Vararepresentant: Rådgjevar Solveig Margit Sunde

FAGLEG TILSETTE

Professor Tor Johan Ekeland.
Høgskulelektor Janne Heggvoll

Vararepresentantar for fagleg tilsette (nummerert rekkjefølgje): 1) Førsteamanuensis Ivar John Erdal, 2) Amanuensis Bente Mari Afset

Studentrepresentantar

Mari Stavdal. Vararepresentant: Silje Brekka
Nikolai Hannevik Nordlid. Vararepresentant: Tormod Daae Smedsvig

Eksterne representantar

Nils Peter Skeide, Ulsteinvik . Vararepresentant: Oddbjørn Følsvik, Folkestad (oppnemnt av Kunnskapsdepartementet)
Inger Østensjø, Stavanger. Vararepresentant: Åslaug Krogsæter, Nordfjordeid (oppnemnt av Kunnskapsdepartementet)
Terje Heggem, Molde. Vararepresentant: Petter Bjørdal, Ørsta (oppnemnt av Møre og Romsdal fylkeskommune)
Kristin Marie Sørheim, Torjulvågen. Vararepresentant: Ingrid Opedal, Volda (oppnemnt av Møre og Romsdal fylkeskommune)

SKRIVAR

Utvalssekretær er høgskuledirektør Jacob Kjøde jr.