«Kunnskap for framtida»

Representantar og vararepresentantar (2011-2015)

Representantar og vararepresentantar i styret for Høgskulen i Volda i perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015:

 Interne representantar:    

 • Rektor Per Halse, styreleiar
 • Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar
 • Høgskulelektor Pål Hamre (for fagleg tilsette)
 • Amanuensis Bente Afset (for fagleg tilsette frå 1.4.2015)
 • Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth (for tekn./adm. tilsette)

 

Interne vararepresentantar: 

 •  1. vara Professor Roar Amdam (for fagleg tilsette)
 •  2. vara Førsteamanuensis Kjetil Høydal (for fagleg tilsette frå 10.3.2015)
 •  Førstekonsulent Per Johan Ramsli (for tekn./adm. tilsette frå 10.3.2015)

 

Studentrepresentantar:  

 • Pernille Solvang
 • Tormod Daae Smedsvig

Student-vararepresentantar:

 • Joanna Antoniak
 • Erlend Kvernmo Langset

 

Eksterne representantar og personlege vararepresentantar:      

 • Arvid Blindheim                                            - vara: Prof. Håvard Teigen                               
 •  Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy     
 • Adm. dir. Terje Heggem                               - vara: Rektor Trond Hjelseth
 • Spes. konsulent Ann-Marit Sæbønes       - vara: Org.sjef Janicke Westlie Driveklepp

Styremedlem Olaug Haugen har permisjon frå vervet frå 20.3.2014 - 31.7.2015, og varamedlem Sølvi Lillebø Remøy har teke over som fast medlem i styret for resten av perioden.                 

Styremedlem Jorunn Aske har permisjon frå vervet frå 13.8. 2014 - 31.7.2015, og varamedlem Marte Bogen Sinderud har fungert som styremedlem i hennar stad. Marte Bogen Sinderud sluttar ved HVO 31.3.2015 og Bente Afset tek over som styremedlem for henne for resten av perioden.  Førsteamanuensis Kjetil Høydal er no 2. vara for fagleg tilsette frå 10.3.2015.                   

 Studentrepresentantane blir valde for berre eitt studieår.